Karolina medverkar i flera olika projekt, bland annat som sångerska i duo Åsberg Sonnek, projektledare och operasångare i Opera & Friends.